งาน นครชากังราวคลาสสิค #1 13 ธ.ค.2551“ชากังราวคลาสสิค # 1”


โดย พี่ตี๋...ชมรมนครชากังราวคลาสสิคกำแพงเพชร


วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551 และวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551


ณ ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมริมปิง กำแพงเพชร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
- เพื่อมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรงเรียนในจังหวัดกำแพงเพชร
- เพื่อสมทบทุนชื้ออุปกรณ์กีฬาและจัดทำสนามฟุตบอลให้กั บ โรงเรียนบ้านเก่าสืบเนื่องจากสภาพพื้นที่ต่ำ
ในฤดูฝนน้ำจะท่วมไม่สามารถทำกิจกรรมได้
- เพื่อจัดซื้อชุดรำไทยให้กลับน้องกลุ่มรำไทยจังหวัดกำ แพงเพชร
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการขับขี่เชิงอน ุรักษ์ในจังหวัดกำแพงเพชร

กำหนดการวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2551
เวลา 12 : 00 น.
- สมาชิกเริ่มลงทะเบียนเข้าในงาน โดยลงทะเบียนท่านล่ะ 100 บาท พร้อมรับของที่ระลึกจำนวนจำกัด
เวลา 15 : oo น.
- เริ่มรับลงทะเบียนการประกวดแข่งขันรถประเภทต่าง และลงทะเบียนการแข่งขันเบิร์นยาง ไม่เกิน 17 : 00 น.
ประเภทการแข่งขันประกวดรถ
- รถประเภท ญ ไฟตก แต่งสวยงาม
- รถประเภท ญ ถังแยก แต่งสวยงาม
- รถประเภท ญ ถังใน แต่งสวยงาม
- รถประเภท ช JX,CG แต่งสวยงาม
- รถประเภท ช คลาสสิคสูบเดียว แต่งสวยงาม
- รถประเภท ช คลาสสิคสองสูบเดียว แต่งสวยงาม
- รถประเภท รวมแฟนซีแตงไอเดียสวยงาม
หลักเกณฑ์การแข่งขันเบิร์นยาง
- รับผู้เข้าแข่งขันจำนวนจำกัด
- ผู้ชนะจะพิจารณาจากผู้ที่ใช้เวลาน้อยที่สุด
เวลา 19:00 น.
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ
- ฉายสไลด์กิจกรรมของชมรมและการไว้อาลัยแด่ช่างเหลิมผู ้ร่วมก่อตั้งชมรม
- มอบเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
- สนุกกับวงดนตรีแนวเพื่อชีวิต
เวลา 20 : 00 น.
- มอบถ้วยการประกวดแข่งขันประเภทต่าง ๆ
- มอบถ้วยรางวัลกลุ่มที่มาเยอะที่สุด (นับจากจำนวนที่ลงทะเบียน)
- มอบถ้วยรางวัลกลุ่มที่เดินทางมาไกลที่สุด(ขับมาเอง)
- สนุกกับวงดนตรี
เวลา 22 : 00 น.
- แลกของที่ระลึกงาน
- จับหางบัตรมอบรางวัล จำนวน 5 รางวัล
เวลา 24 : 00น .
- ร่วมรับประทานข้าวต้มรอบดึก
- แยกย้ายเข้าที่พัก
กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551
เวลา 07 :30 น.
- ร่วมรับประทานอาหารเช้าฟรีร่วมกัน
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ: การลงทะเบียนแข่งขันต่าง ๆ จะฟิกตามกำหนดเวลาที่กำหนด รถทุกคันที่ลงทะเบียนจะถูก
กำหนดให้จอดบริเวณที่กำหนด โดยมิให้นำรถออกจากจุดที่กำหนดเด็จขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
สถานที่พักกางเต้นจะถูกกำหนดโดยเจ้าหน้าที่ทีมงานและ ห้ามเคลื่อนย้าย เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและง่ายต่อการตรวจสอบเฝ้าระวังของเจ้าหน้าท ี่ ที่ได้จัดไว้ ผู้เข้าร่วมงานจะต้องสวมใส่ป้าย
ลงทะเบียนคล้องคอไว้ตลอดเพื่อสะดวกในการคัดกรองบุคคลภายนอกและผู้ไม่หวังดี ขอความกรุณา
ผู้ร่วมงานปฏิบัติตามกฎโดยเคร่งคัด หากไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือ Head ไม่สามารสั่งการและควบคุม
สมาชิกในกลุ่มได้ท่านจะถูกพิจารณาให้ออกจากงานโดยทัน ที ติดต่อขอรับหนังสือผ่านทางได้ที่
ชมรมนครชากังราวคลาสสิค และขับขี่อย่างสุภาพ โปรดนำรถที่มีการปรับแต่งอย่างสวยงาม
และถูกต้องมาร่วมงาน
รูป

__________________
ชมรมอนุรักษ์รถโบราณ นครชากังราวคลาสสิค กำแพงเพชร 20 ถนนประชาหรรษา ซ. 12 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000 โทรศัพท์ 055 - 722 - 273
แฟกซ์ 055-722273
พี่ตี๋ 0857317745

หน่อง 0869334680

พี่หนิง 0845052330
www.thaiscooter.com/club/chakungrao
******* ******** ********