พอดีเพิ่งได้ a 80 มาแกนสตาร์ทมันพังครับ ราคาในการซ่อมประมาณเท่าไรครับ

ช่วยบอกด้วยนะครับท่านผู้รู้