สวัสดีคับ พี่น้องชาวสองล้อ ผมชื่อหน่ม คับ เป็นประธานกลุ่ม Hansa classic คับ กระผมและสมาชิกกลุ่มขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยน่ะคับ