แจ้งข่าว ทริปทำบุญครบรอบ 4 ปี "แต้มสีเติมสันให้น้องสดใส"
รายละเอียดตามลิง http://www.thaiscooter.com/forums/sh...d.php?t=223397