อยากถามว่ามันมีปัญหาอย่างเช่นติดบอดี้ไหมคับ
ปมจะเอามาใส่ซุปเปอ