ขาย 42,000
วิ่ง 2,000 จาก ญี่ปุ่น
เดิมๆ ครบ ๆ ทุกชิ้น