เนื่องจากกลุ่มVespaContoursPhitsanuloke ออกทริปที่เชียงรายนี้จะนำของใช้และอุปกรณ์การเรียนไ ปบริจาคให้แก่โรงเรียนชาวเขาที่ขาดแคลนในวันที่ 5-7 ธันวา 51นี้ .....ถ้าพี่น้องชาวล้อเล็กที่อยากร่วมทริปนี้ด้วยหรื อจะร่วมบริจาคได้ที่กลุ่มเ ราและประธานกลุ่ม สมภพ 081-8888-224,อนุโรม089-9609-298,ภายัพ089-2726-221หรือwww.anulom_arc@hotmail.com
www.somphop201@hotmail.com
www.payap_dd@hotmail.com