ขอหั้ยพี่น้องชาวสาธุประดิษฐ์...เดินทางโดยปลอดภัยทุกคนนะครับ...เสียดายไปด้วยไม่ได้...ไว้เจอกันนะทุก ท่าน...โชคดีครับ.