คิดถึงน้องๆที่กลุ่มทุกคน......................
เจรังสิต........................
...............เสื้อทำเสร้จ...ขอจองด้วย 1 ตัว..............