ขอเชิญร่วมงานครบรอบ 8 ปี ชมรมสนิมโนนสูง โคราช
สนิมโนนสูงปันน้ำใจให้น้อง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 20-21 ธันวาคม 2551 เพื่อหาเงินสมทบทุนในการสร้างกำแพง และซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่โรงเรียน บ้านเพิก ต.หลุมข้าว อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา


ค่าลงทะเบียนคนละ 50 บาท พร้อมรับของที่ละลึก

กำหนดการงาน

วัน เสาร์ ที่ 20 ธันวาคม 2551

12.00 น.เริ่มลงทะเบียน
13.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.เริ่มงาน(รับฟังดนตรีเบาๆ)
20.00 น.ประธานในพิธีเริ่มเปิดงาน
20.30 น.ประมูลของที่ระลึกแต่ละกลุ่มและแลกของที่ระลึก
21.30 น.สนุกกับดนตรีในงาน
00.00 น.จบการแสดง

วัน อาทิตย์ 21 ธันวาคม 2551

07.00 น.รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน( ฟรี )
08.00 น.ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณงาน
08.30 น.เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิ์ภาพ***หมายเหตุ บกพร่องประการใดต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้

( ถ้าหากมีการทะเลาะวิวาททำให้งานไม่ราบรื่นจับได้ให้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในงานทั่งหมด ขอบคุณครับ )


ติดต่อกลุ่ม

พี่บอล 0-844-788-908 ประธานกลุ่ม
พี่โต้ง 0-849-848-094 รองประธาน
พี่กาย 0-848-339-226 รองประธาน

แผนที่สถานที่จัดงานครับ