เมื่อไรจะรวมกันเต็มๆสักทีครับเด็กมหานคร/\8 /\8 /\8 /\8