รถผมสตาร์ทไม่ติดน่ะครับ แต่ดู้หัวเทียนไฟก็มานะครับ ถามช่างเค้าบอกเป็นที่คอยล์นอก เครื่องผมเป็น px น่ะครับ รบกวนผู้รู้แสดงความคิดเห็นหน่อนนะครับ