สวัสดีปีใหม่ครับ:) ขอให้คุณKOKและสมาชิกชมรมรถจักรยานยนต์โบราณจังหวัดก าฬสินธุ์ มีความสุขสมหวังทุกๆคนนะครับ/\2