คือ การต่อ เอาสายน้ำมัน มันจะมี 2สาย จาก สองข้าง ง่ะ...การต่อลงคาร์บูที่ ถูกต้องนั้นยังไงคับ

..ขอบพระคุน