มีอะไรหลายๆ อย่างที่หลายๆ คนไม่รู้.....ไม่อยากพูด อย่าสร้างปัญหา ท่าผมดูแลหลายๆ คนไม่ได้ก็จะไม่ดูแล...