ครั้งนี้งานเชียงรายไบค์วีคย้ายไปจัดที่เชียงแสนครับ ทาง อ.บ.ต เชียงแสนและมหาวิทยาลัยราชฎัทเชียงราย
ได้เป็น********านส่วนกลุ่มรถต่างๆนั้นเป็นผู้ประสานงานช าว เชียงรายยินดีต้อนรับ ทุกกลุ่มทุกชมรมที่จะเข้ามา
ร่วมงาน ไม่เสียค่าผ่านประตู ครับงานมี 2 วัน โทรสอบถาม 053 715573 0890250482 ต้นครับ