มอบเสื้อเป็นที่ระลึก

ก่อนกลับบ้านครับอยู่เป็นกลุ่มสุดท้าย