พึ่งทำกลุ่มคับขอฝากตัวด้วย ผ่านมาก้อมาทักทายได้น่ะคับ