ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ

..พวกผมคลับน้องใหม่..
2 ล้อ คือ การให้ มาด้วยใจ ไปด้วยน้ำมัน