เด๊ยวให้เบียร์มาบอกทางแล้วกัน เพราะเบียร์ อยู๋อยุธยา เบียร์ๆๆบอกทางหน่อย