แล้วถ้าจะทำให้แรงๆ ลง ลูกไรดี ขอคำแนะนนำ ด้วย นะคับ