เนื่องจากได้ คุยกัน ว่า เขาอยากจะไปตลาดอัมพวา ค้าง คืน


พายเรือดูหิ่งห้อย ตอนกลางคืน สนไหม ครับ


ไง ก็ มาคุยกัน นะ ครับ เรื่องทริป