แก๊ะหน้าของ แรลลี่ จะเอามาใส่ 64 เขาติดตั้งกันยังไง ขอดูวิธีติดตั้งหน่อยครับ