งานไฟหลวยังงไม่มีไปเบิกทางเลยถ้าไม่มีคงไม่ได้ไปอ่ะ กลัวโดนตำรวจ
เหงข่าวว่าขอนแก่นโดนจับมากเลยอ่ะคับแล้วงานไปหลวงยั งไม่มีไปเบิกทางอีกผมเปงอีกคนนึงที่ไม่กล้าเสี่ยงอ่ะคับน่ากลัว