ไม่ทราบว่าใบผ่านทางใกล้จะได้หรือยังครับเพราะรอนานแ ล้วอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันงานแล้วถ้าไม่มีใบก็คงไม่ไ ด้ไปน่ะครับ ฝากข่าวถึงกลุ่มไฟหลวงด้วย