[
SIZE="3"]โครงการ คลาสสิคเพื่อลิงและน้องครั้งที่ 1
ชมรมรถโบราณวานรสัญจร

สถานที่จัดงานโรงเรียนวัดกลางโกสุม ต. หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2552

08.00 น. รับประทานอาหารเช้าข้าวต้มร้อนๆ

09.00 น. เริ่มการลงทะเบียนท่านละ 100 บาท

13.00 น. เริ่มการส่งรถเข้าประกวด รุ่นรถที่เข้าประกวด มีดังนี้

- รถผู้หญิงถังรวมเดิม / สวยงาม
- รถผู้หญิงถังแยกเดิม / สวยงาม
- รถผู้หญิงไฟตกเดิม / สวยงาม
- รถล้อเล็กเดิม / สวยงาม
- รถผู้ชายเดิม / สวยงาม
- รถ 250 cc. ขึ้นไปสวยงาม
- รางวัลพิเศษ กลุ่มที่นำรถเดิมมาเยอะที่สุด

18.00 น. เริ่มพิธีการบนเวที
- ประธานเริ่มกล่าวเปิดงาน
- ร่วมสนุกกับการแสดงบนเวทีสลับกับกิจกรรมต่างๆๆบนเวที
- ร่วมประมูลของที่ระลึก และแลกของที่ระลึก
- ประกาศผลประกวดรถประเภทต่างๆๆ

01.00 น. แยกย้ายกันพักผ่อน

วันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2552

เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกันข้าวต้มร้อนๆ

เวลา 08.00 น. กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ


จุดประสงค์ของการจัดงาน

1. เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวอำเภอโกสุมพิสัย
2. เพื่อพัฒนาวนอุทยานโกสัมพี
3. เพื่ออนุรักษ์รถโบราณและสานสัมพันธ์พี่น้องชาวรถโบรา ณ
4. เพื่อสมทบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดกลางโกสุม
5. เพื่อสมทบทุนพัฒนาหมู่บ้านพงษ์พัฒน์ธานี หมู่ที่ 21

หมายเหตุ **
- เมื่อทุกท่านทำการลงทะเบียนทางเราจะมีการแจกใบกฎระเบ ียบการอยู่ร่วมกันภายในงานให้ เพื่อความสงบเรียบร้อย ราบรื่นของงาน

- ท่านใดมีประสงค์ที่จะกลับเรามีรถนำทางให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด

พี่โอ๋ วานรสัญจรหัวหน้ากลุ่ม 08 – 15460216

พี่โอ วานรสัญจร 08 - 66349990

เต้ง วานรสัญจร 08 – 07647052

หมวย วานรสัญจร 08 – 50263909

โยเย วานรสัญจร 08 – 56424298

บูม วานรสัญจร 08 - 54550573[/SIZE]