กระทู้นี้สำหรับท่านผู้ใดที่มีเกร็ดความรู้เรื่องรถท ุกชนิด...หรือปัญหาต่างๆเกี่ยวกับรถ ....มีชิ้นส่วนอะไหล่รถแนะนำ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กัน เชิญทางนี้ได้เลยนะครับ............................ .......