เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 ทางกลุ่มรถโบราณปราจีนบุรี คลาสสิคได้ร่วมกันจัดงานโดยทำการบริจาค อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์กีฬา และอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโป่งกะพ้อ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ติดต่อร่วมงานได้ที่ คุณหม่อง(พี่หม่องหมูดำ)
โทร 086-6059469
ร่วมกันทำบุญ เชิญร่วมบริจาคสิ่งของให้นักเรียน

กำหนดการเดินทาง
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551
เวลา 10.00 เดินทางถึงโรงเรียน
11.30 กิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
17.00 พิธีเปิดและมอบสิ่งของแก่ทางโรงเรียน
18.00 ร่วมรับประทานอาหารเย็นและชมกิจกรรม

วันอาทิตย์ 30 พฤศจิกายน 2551
เวลา 09.00 ร่วมรับประทานอาหารเช้า
10.00 เดินทางกลับ