สวัสดีคับทุกคนผมตัวแท่นสมาคมเด็กท้ายซอยวังสะพุง จ.เลย
ขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพดีกันทุกคนคับ