สวัสดีคับผมตัวแทนกลุ่มเด็กท้ายซอยวังสะพุง จ.เลย ขอให้พี่ๆน้องชาวเคเอมเซเว่นจะมีสุขภาพแข็งแรงกันทุก คนคับ