อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ สะมอเฟรม อ่านข้อความ
เพิ่ม ftr ลิมิเต้ด 55000
อัพ