ที่ทำการรถเก่าเมืองช้าง จังหวัดสุรินทร์
24
พฤศจิกายน
2551
เรื่องโครงการจัดงานครบรอบ 13 ปี ชมรมรถเก่าเมืองช้าง

เรียน
.................................................. ...............................
ด้วยชมรมรถเก่าเมืองช้าง(มิตรภาพที่เก่าแก่) จังหวัดสุรินทร์ได้ก่อตั้งและจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด และในปี พ.ศ. 2551 ทางชมรมมีอายุครบ 13 ปี จึงได้จัดกิจกรรมหารายได้โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้


1.
สมทบผ้าป่าโรงเรียนบ้านระไซร์ ตำบลตรำดม อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสบทบทุนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเ ตอร์และเป็นงบประมาณในการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอ ร์เน็ตให้แก่โรงเรียน

2.
เพื่อสมทบทุนการศึกษาและสงเคราะห์บุตรของสมาชิกชมรมร ถเก่าเมืองช้างที่เสียชีวิต คือนายมารุต ทิวทอง (ต้อย
jx)
3.
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมที่จะมีขึ้นในครั้งต่อไป


ดังนั้นจึงใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกชมรม และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมกิจกรรมในวันที่ 20 – 21 ธันวาคม 51 ณ อ่างเก็บน้ำอำปึล ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็น อย่างดี


ขอแสดงความนับถือ


(
นายสุพบ จันทร์ดี)

ประธานชมรมรถเก่าเมืองช้าง

(
นายอนุรักษ์ บัวประเสริฐ) (นายนำยศสร้อยสนธิ์)

รองประธานชมรมรถเก่าเมืองช้าง ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรม
กำหนดการ : กิจกรรมโครงการจัดงานงานครบรอบ 13ปีชมรมรถเก่าเมืองช้าง 20 – 21 ธันวาคม
51
วันที่ 20 ธันวาคม
2551
เวลา 16.00 น. พร้อมกันที่อ่างเก็บน้ำอ่างอำปึล ตำบลเทนมีย์ อ.เมือง จ. สุรินทร์

พักผ่อนตามอัธยาศัย

-
เล่นน้ำ ณ อ่างอำปึล

-
ตกปลา

-
ประกวดรถ เวลา 16.00 น. – 17.00 น.

-
ประเภทรถสวยงามรวมชายหญิง 1 รางวัล

-
ประเภทรถสร้างสรรค์รวมชายหญิง 1 รางวัล

-
ประเภทรถเดิม ๆ รวมชายหญิง 1 รางวัล

เวลา 18.00 น. ร่วมกิจกรรม

-
ประธานกล่าวเปิดงาน

-
ประมูลของที่ระลึก

-
ดนตรีจากรถเก่าเมืองช้างสุรินทร์

-
แลกของที่ระลึก


เวลา 24.00 น.พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 21 ธันวาคม
2551
เวลา 07.00 น.รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน (กาแฟ – ข้าวต้ม)

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


-------------------------------------------------------
หมายเหตุ :ค่าลงทะเบียน 100 บาท รับของที่ระลึก ( สติ๊กเกอร์ - ป้ายแขวนคอ )


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณพี่ต๋อย ประธาน
089-6274099
คุณพี่นุ๊รองประธาน
081-0645380
ป๋ายศ
084-9607080
พี่เหน่ง คนเดินทาง
087-3053896
คุณพี่อ๊อด
081-0751570
พี่แดงเพื่อนสนิท
086-5816592
คุณช่างหงา
086-6524973
คุณจิ(ลำดวน)
086-2581844
คุณจิ (c100) 087-3773398