สวัสดีชาวคลาสสิคทุกท่าน ภาคเหนืออากาศหนาวปะคับ
ปีไหม่ไปเที่ยวไหนกันอะคับ