เราจะมีการประชุมกลุ่มครับเพื่อแลกความคิดกันเสนอไอเ ดียเจ็งๆๆออกมาดังนั้นเราจะประมีการพบปะสังสรรค์กัน ที่ร้านที บลา ทุกวันศุกร์นะครับ