โครงการ
สองล้อร่วมใจต้านภัยหนาว เพื่อน้อง ครั้งที่1
ณ อนุสรณ์สถานแห่งความสงบภูพานน้อย(รู้รักสามัคคี) อ.นาแก จ.นครพนม
ในวันที่20-21 ธันวาคม 2551

จุดประสงค์ ในการจัดงาน
1. เพื่อเป็นการหาเสื้อผ้าเครื่องกันหนาว สำหรับ น้องๆ ในเขต อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร
2. เพื่อสร้างความรักใคร่ ในหมู่ชาว mc
3. เพื่ออนุรักษ์รถโบราณ
โดย ชมรมรถโบราณ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร(กัญชาคลับ)และผองเพื่อน(mc เรณูนคร,mc หนองบ่อ ,mc โคกศรีสุพรรณ,mc ธาตุพนม ได้ร่วมกันจัดขึ้น


(ในวันที่ 20 ธันวาคม 2551)
13.00 น. เป็นต้นไป เริ่มเข้างานลงทะเบียนท่านละ 100บ. (ของที่ทำมามีจำนวนจำกัด)
13.00-16.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00-17.00 น. ประกวดรถ แต่ล่ะประเภท
- รถเล็กสวยงาม
- รถเล็กเดิม
- รถครอบครัวเดิมๆๆ
- รถครอบครัวสวยงาม ***งานนี้มีรางวัลหางบัตร มอบรถ ชาลีไฟสูง 1คัน****
- รถผู้ชายเดิมๆ
- รถไฟตกเดิมๆ
- รถไฟตกสวยงาม
- รางวัลมาไกล (ขับมาเอง)
18.00 น. ชมดนตรี แนวเพื่อชีวิต
19.00 น. ประกาศผลการประกวดรถแต่ล่ะประเภท
20.00 น. มอบของที่ระลึก
20.30 น. ประกวดมิสซ้อนท้าย(หลังเขา)
21.00 น. ชมวงดนตรี ตลอดคืน
(ในวันที่ 21 ธันวาคม 2551)
เดิมทางกลับอย่างปลอดภัย..
กฎกติกามารยาท
1. รถทุกคันที่ลงทะเบียน ต้องนำเข้าสถานที่จอดซึ่งเจ้าภาพจัดไว้ให้ ถ้านำรถออกจาก(คอก)ต้องลงทะเบียนใหม่
2. หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มต้องดูแลสมาชิกของตัวเองอย่างเต ็มที่..
3. กลุ่มที่สร้างปัญหา จะโดนประกาศชื่อบนเวทีและบอร์ด และจะให้ชดใช้ค่าเสียหายในงานทั้งหมด

081-3929017 พี่คำผาน (กัญชา คลับ) 086-0277579 ช่างเล่ (กัญชา คลับ)
089-6202197 พี่โอเล่ (mc เรณูนคร) 085-7500062 น้องมี่ (กัญชา คลับ)
080-1786297 พี่ต้อม (mc ธาตุพนม)

*mc ไม่มีนักเลง ถ้าเป็นนักเลงไม่ต้องมา*