สวัสดีครับ

ผมเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ มีธุระจะขอรบกวนทุก ๆ ท่านหน่อยครับ


คือ ขณะนี้ "กองทุนพระมหาชนก" ของมหาวิทยาลัย กำลังจะทำหนังสือกับซีดี ชื่อ "เป็นถนิมประดับกรรณ ทุกเมื่อ: สามัคคีเภท" แจกเป็นที่ระลึกวาระบรรจบ ๕๐ ปี สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ สิ้นพระชนม์ ครับ


เมื่อ ๒ สัปดาห์ก่อน ผมเข้าไปค้นรูป "สมเด็จพระสังฆราชเจ้าฯ ใน google ดู ก็พบว่ามีพระรูปสมเด็จฯท่าน เป็นพระรูปสี อยู่ใน http://www.thaiscooter.com/Forums/showthread.php?t=105976&page=21 ก็เลยเก็บรูปไว้และตั้งใจจะติดต่อมาขอภาพหน้าตรงอีกค รั้งหนึ่ง (หลังจากที่ผมเสร็จการเตตรียมต้นฉบับหนังสืองานดนตรี ไทยอุดมศึกษา ที่ มข. เป็นเจ้าภา พ)ที่ มข. เป็นเจ้าภาพ)


วันนี้ธุระต่าง ๆ เรื่องงานดนตรีไทยเสร็จ ก็กลับมาตามดูพระรูปเพื่อจะติดต่อขอาภพใหม่...แต่ปรา กฏว่าหาไม่พบแล้ว จากเดิมที่เคยอยู่หน้า ๒๑ ขณะนี้กลายเป็นมีเพียง ๑๓ หน้า และผมไม่แน่ใจว่าผู้เอาภาพมาลงนั้น คือคุณต่อ หรือ ton แน่

ก็เลยมาขอความอนุเคราห์ไว้ที่นี้ด้วยนะครับ... ผมจะต้องปิดงานเพื่อส่งเข้าโรงพิมพ์ นที่ ๑๕ ธันวาคมนี้ครับ เพราะจะต้องถวายสมเด็จพระเทพรัตนฯ วันที่ ๒๒ ธันวาคมครับ


ขอรบกวนและขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ


ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ


จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา djackk@kku.ac.th