อยากรู้วิธีการเปลี่ยนลูกสูบเวสป้าครับ
ผู้รู้ช่วยตอบที