กำ กำ กำ กำ ห น ด ก า ร ท ริ ป ต้ น ปี ส อ ง พ ั น เ ก ้ า 9 9 9 9 - หน้า 4
    
หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า แรกแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
กำลังแสดงผล 46 ถึง 60 จากทั้งหมด 119

ชื่อกระทู้: กำ กำ กำ กำ ห น ด ก า ร ท ริ ป ต้ น ปี ส อ ง พ ั น เ ก ้ า 9 9 9 9

 1. #46
  Member Lam_domino's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2006
  สถานที่
  Club Fur
  ข้อความ
  155
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  12

  มาตรฐาน



  ไปชัวแต่เรื่องประชุมคงไปไม่ได้นะพี่น้อง

  แต่ขออนุญาติไปกะเพื่อนที่บ้านด้วยนะเพราะไม่มีคนขี่ ไปด้วยนะ

  ไปวันไหนโทรบอกด้วยนะครับ

  อยู่ไกลแต่ใจยังเปง FUR อยู่เสมอ
  ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจแม้มันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมา

 2. #47
  Senior Member Vespa_Galz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  Club Fur
  ข้อความ
  1,600
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 1 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เฟอร์ ท๊อก กั๊ฟ เฟอร์ อ่านข้อความ
  ค น ม า ป ร ะ ชุ ม ส า ม ค น ไ ม่ นั บ เ บิ ร์ ด

  ข อ บ คุ ณ ใ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ น ะ ค๊ า บ ทุ ก ค น ดี ม า ก เ ล ย

  ข อ บ คุ ณ พี่ เ บ น ซ์ ที่ บ้ า น อ ยุ่ " ล า ด ก ร ะ บั ง " เ เ ต่ ก็ ยั ง เ ต็ ม ใ จ ม า ค รั บ

  ข อ บ คุ ณ น ก กั บ เ เ ต ง ที่ ไ ม่ เ บี้ ย ว นั ด ป ร ะ ชุ ม

  สำ ห รั บ พี่ ตุ ล เ ตี่ ย ป่ ว ย ห นั ก ก ะ ทั น หั น ไ ม่ เ ป็ น ไ ร ค รั บ

  สำ ห รั บ พี่ ใ ช้ เ ชื่ อ ว่ า ติ ด ง า น จิ ง ไ ม่ อ ย่ า ง นั้ น ไ ม่ เ บี้ ย ว เ เ น่ น อ น

  สำ ห รั บ เ เ จ ค อ ยู่ เ ชี ย ง ใ ห ม่ อ ยู่ ก็ ค ง ม า ไ ม่ ไ ด้

  ข อ บ คุ ณ ก บ โ อ๊ ต ที่ บ อ ก ว่ า จ ะ ม า เ เ ล้ ว ไ ม่ ม า

  ท้ า ย สุ ด . . . . เ บื่ อ เเละ ท้ อ เ เ ท้











  ยั ง อ ย า ก เ ที่ ย ว กั น อ ยุ่ มั๊ ย ? ? ?


  ขอโทดที่วันศุกร์ไม่ได้ไป อยู่เมืองชล ต้องไปช่วยงานแม่ที่จันทบุรี

  ช่วงนี้เปนช่วงตรุษจีน งานมันยุ่ง เลยไปประชุมไม่ได้ ขอโทดจิงๆ
  Mali_3*


  http://kerokobiz.multiply.com


  http://www.facebook.com/kobiz.lambretta

 3. #48

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ vespa_galz อ่านข้อความ
  ขอโทดที่วันศุกร์ไม่ได้ไป อยู่เมืองชล ต้องไปช่วยงานแม่ที่จันทบุรี

  ช่วงนี้เปนช่วงตรุษจีน งานมันยุ่ง เลยไปประชุมไม่ได้ ขอโทดจิงๆ

  ไ ม่ ไ ด้ ไ ร ห ร อ ก เ เ ค่ น่ า จ ะ บ อ ก กั น ก่ อ น จ ะ ไ ด้ บ อ ก
  ค น ที่ เ ค้ า ม า ไ ด้ ว่ า ไ ม่ ต้ อ ง ม า ส ง ส า ร พ ว ก นั้ น

  โ ด ย เ ฉ พ า ะ พี่ เ บ น ซ์ ม า จ า ก ป ทุ ม ฯ เ ลย น ะ

  ป ล . ไ ว้ จ ะ นั ด กั น อี ก ที เ เ ล้ ว ก าน ค ร า ว นี้ ถ้ า ใ ค ร ไ ม่ ม า เ เ ล้ ว ไ ป ท ริ ป ไ ม่ ช อบ
  อ า ห า ร ห รื อ ที่ พั ก ที่ เ ที่ ย ว ห้ า ม เ ถี ย ง ห้ า ม บ่ น เ พ ร า ะ ใ ห้ โ อ ก า ส อ อ ก ค ว า ม เ ห็ น
  เ เ ล้ ว เ เ ต่ ไ ม่ม า เอ ง โ อ เ ค นะ

 4. #49
  Senior Member Vespa_Galz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  Club Fur
  ข้อความ
  1,600
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 1 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ เฟอร์ ท๊อก กั๊ฟ เฟอร์ อ่านข้อความ
  ไ ม่ ไ ด้ ไ ร ห ร อ ก เ เ ค่ น่ า จ ะ บ อ ก กั น ก่ อ น จ ะ ไ ด้ บ อ ก
  ค น ที่ เ ค้ า ม า ไ ด้ ว่ า ไ ม่ ต้ อ ง ม า ส ง ส า ร พ ว ก นั้ น

  โ ด ย เ ฉ พ า ะ พี่ เ บ น ซ์ ม า จ า ก ป ทุ ม ฯ เ ลย น ะ

  ป ล . ไ ว้ จ ะ นั ด กั น อี ก ที เ เ ล้ ว ก าน ค ร า ว นี้ ถ้ า ใ ค ร ไ ม่ ม า เ เ ล้ ว ไ ป ท ริ ป ไ ม่ ช อบ
  อ า ห า ร ห รื อ ที่ พั ก ที่ เ ที่ ย ว ห้ า ม เ ถี ย ง ห้ า ม บ่ น เ พ ร า ะ ใ ห้ โ อ ก า ส อ อ ก ค ว า ม เ ห็ น
  เ เ ล้ ว เ เ ต่ ไ ม่ม า เอ ง โ อ เ ค นะ

  Mali_3*


  http://kerokobiz.multiply.com


  http://www.facebook.com/kobiz.lambretta

 5. #50
  Member เบเฟอร์'s Avatar
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  สถานที่
  CLUB FUR
  อายุ
  38
  ข้อความ
  111
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  10

  มาตรฐาน

  พี่ไม่เป็นไรจ้าทิน ชิวๆ กลับถึงลาดกะบังตี 2 วันนั้น
  ขอแค่ได้มีส่วนร่วมกับทุกคนได้ไปทริปสนุกสนานมีรูปสว ยๆมานั่งดูในบอร์ดเวลาที่คิดถึงช่วงเวลาแห่งความสุขท ี่ได้ผ่านไปแล้วก็ โอค๊ะ โอเค
  ทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง ผมก็เช่นกัน บางเวลาคงดูจืดเหมือนน้ำเปล่า แต่ ทุกคนก็ขาดไม่ได้

 6. #51
  Nikon's Member Tyn Club FUR's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2006
  สถานที่
  Club FUR
  ข้อความ
  1,248
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ vespa_galz อ่านข้อความ
  โ อ๋ ๆ ๆ ๆ





















  โ อ๋ อ ยู่ ล พ บุ รี . . . . . ฮ่ า ๆ ๆ ๆ ๆ

  ล้ อ เ ล่ น โ อ๋ ๆ ๆ ๆ ก บ น้ อ ย สร้ า ง ก ระ เ เ ส ใ ห้ ส น ใ จ กัน บ้ า ง เ ท่า นั้ น แ ห ล ะ เ เ ต่ก็ ต้ อ ง จ ริง จั ง น ะ

  มี กั น อ ยุ่ เ เ ค่ นี้ รั ก ๆ กั น ไ ว้ หั ว ใ จ มั น อ ย า ก ส น อ ง

  รับจ้างถ่ายรูปงานรับปริญญา 08-9122-2239 ดูผลงานที่ LINK ด้านล่างครับ

 7. #52
  Member Ami Co munity~'s Avatar
  วันที่สมัคร
  Oct 2006
  สถานที่
  Amigo cafe'
  ข้อความ
  136
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  12

  มาตรฐาน

  รั ก กั น รั ก กั น
  Amigo caFe'

  ชอบท่องเที่ยว คลิ๊กเลย zabaai.com

 8. #53
  Furman Furman's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  คลัปเฟอร์
  ข้อความ
  136
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน อ่ะ

  แล้วจะประชุมกันวันไหนอีกครับพี่น้อง
  ว่างวันไหนกันโพสบอกด้วยน่ะ
  กรรมย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะครับ ขอให้ทุกคนรักกันมากๆๆนะ
  ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามเวรและกรรม

 9. #54
  Furman Furman's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  คลัปเฟอร์
  ข้อความ
  136
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน อยากไป

  http://www.khaoyaiapplecamp.com/map_th.html
  แอปเป้ล แคมก่ะ
  ชอบอันนี้
  กรรมย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะครับ ขอให้ทุกคนรักกันมากๆๆนะ
  ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามเวรและกรรม

 10. #55
  Senior Member Vespa_Galz's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2005
  สถานที่
  Club Fur
  ข้อความ
  1,600
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 1 ครั้ง ใน 1 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  14

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Tyn Club FUR อ่านข้อความ
  โ อ๋ ๆ ๆ ๆ









  โ อ๋ อ ยู่ ล พ บุ รี . . . . . ฮ่ า ๆ ๆ ๆ ๆ

  ล้ อ เ ล่ น โ อ๋ ๆ ๆ ๆ ก บ น้ อ ย สร้ า ง ก ระ เ เ ส ใ ห้ ส น ใ จ กัน บ้ า ง เ ท่า นั้ น แ ห ล ะ เ เ ต่ก็ ต้ อ ง จ ริง จั ง น ะ

  มี กั น อ ยุ่ เ เ ค่ นี้ รั ก ๆ กั น ไ ว้ หั ว ใ จ มั น อ ย า ก ส น อ ง



  Mali_3*


  http://kerokobiz.multiply.com


  http://www.facebook.com/kobiz.lambretta

 11. #56
  Senior Member vespa59+bug62's Avatar
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  สถานที่
  Club Fur
  อายุ
  34
  ข้อความ
  334
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  11

  มาตรฐาน

  โอเย่
  "CLUB FUR"
  ...THE WAY OF MY LIFE...

 12. #57
  Senior Member ยาคูลย์'s Avatar
  วันที่สมัคร
  Jan 2006
  สถานที่
  Amigo
  ข้อความ
  343
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน

  J u n v e s p a O u m L a m b r e t t a

 13. #58
  Member Lam_domino's Avatar
  วันที่สมัคร
  Dec 2006
  สถานที่
  Club Fur
  ข้อความ
  155
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  12

  มาตรฐาน

  ตูก็ยังคงเหมือนเดิมถ้าบอกว่าไปก็ไปไม่มีการงอแง

  เหมือนที่เราไปหัวหินกานไงที่มีน้อยแต่ก็ไปts01

  รักเพื่อนพี่น้องเสมอว่ะ
  ทำทุกอย่างด้วยความตั้งใจแม้มันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมา

 14. #59
  Senior Member vespa59+bug62's Avatar
  วันที่สมัคร
  Apr 2007
  สถานที่
  Club Fur
  อายุ
  34
  ข้อความ
  334
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  11

  มาตรฐาน

  อ้างอิง ข้อความดั้งเดิมโดยคุณ Lam_domino อ่านข้อความ
  ตูก็ยังคงเหมือนเดิมถ้าบอกว่าไปก็ไปไม่มีการงอแง

  เหมือนที่เราไปหัวหินกานไงที่มีน้อยแต่ก็ไปts01

  รักเพื่อนพี่น้องเสมอว่ะ
  คิดถึงคนนี้ที่สุดเลยว่ะ
  "CLUB FUR"
  ...THE WAY OF MY LIFE...

 15. #60
  Nikon's Member Tyn Club FUR's Avatar
  วันที่สมัคร
  Sep 2006
  สถานที่
  Club FUR
  ข้อความ
  1,248
  ขอบคุณ
  0
  ได้รับขอบคุณ 0 ครั้ง ใน 0 ข้อความ
  ผลการให้คะแนน
  13

  มาตรฐาน


  จ น ถึ ง ต อ น นี้ เ ก้ า คั น เ เ ล้ ว ค รั บ ที่ ค อ ม เ ฟิ ร์ ม อั พ เ ด ต ค น ไ ป ที่ ห น้ า เ เ ร ก น ะ ค รั บ

  รับจ้างถ่ายรูปงานรับปริญญา 08-9122-2239 ดูผลงานที่ LINK ด้านล่างครับ

หน้าที่ 4 จากทั้งหมด 8 หน้า แรกแรก 1 2 3 4 5 6 7 8 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย

Bookmarks

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •