จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะคับ
www.thaiscooter.com/club/BYMC