เปลี่ยนหัวเทียน2อาทิตย์ต่อหัวอัตราส่วนใส2ทีเท่าไหร ่ครับขับในเมืองไม่ได้ใช้ความเร็วมาและขับทางไกลอัดย าวๆครับ (ขอบคุณนะครับที่ตอบครับ)