ราคารถแรงไปต้องขอโทษด้วยครับ
เพราะว่า กลุ่มพวกผมเน้นรถเดิมๆให้มากที่สุดเท่าที่จะเดิมได้. ...
เลยอาจไม่เข่าตาในบางคน