เราชาว 3พระยา ยินดีด้วยกับบอร์ดใหม่นะครับ และยินดีที่ได้รู้จักครับเจอกานเมื่อเราต้องเดินทาง