15 - 16 กรกฏาคม 2549
ขอเชิญชมรมรถโบราณทุกชมรม ร่วมงานทอดผ้าป่า เพื่อหากองทุนไป ซ่อมแซม บูรณะ ส่วนที่สึกหรอ
ของวัดป่าอนันตคุณ (วัดป่าประจำหมู่บ้านหัวนา-หนองแปน)งานนี้จัดห่างจากตัวเมืองขอนแก่นออกไป
35 กม. ห่างจากุมแพ 47 กม.*(บ้านหัวนา)* จะมีคนคอยนำทางเข้างาน

กำหนดการ

15 กรกฏาคม 2549

16.30 น. รวมรถทุกชมรมที่บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
17.30 น. แห่ขบวนเคลื่อนเข้าไปในบริเวณงาน
18.00 น. ขอเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และร่วมรับประทานอาหารเย็น
20.00 น. ร่วมสนุกตามประเพณีชาว 2 ล้อ
22.00 น. ประมูลสิ่งของ เพื่อสมทบทุน
23.00 น. มอบของที่ระลึกให้หัวหน้าของทุกชมรมที่มาร่วมงาน
24.00 น. สนุกกับวงดนตรี

16 กรกฏาคม 2549
09.00 น. มอบเงินที่ได้จากงานให้กรรมการของวัด

มีการจัดประกวดรถ 3 รางวัลดังนี้
1. บู้บี้
2. มาไกล
3. มาเยอะ

**ลงทะเบียนรับของที่ระลึก**

*****คลาสสิคคือหัวใจ เดินทางไกลคือประสบการณ์*****