ใครอยากขายเราไม่ว่าแต่อย่าลืมสิ่งที่สร้างกันมานะโว ้ย กว่าจะแต่งขึ้นมาได้ขนาดนี้คุณหมดกันไปเท่าไหร่ ถ้าขายกันหมดกูไม่มีเพื่อนขับด้วยกูซื้อจักรจานปั่นเ อาก็ได้วะ