เรื่องบนเตียงแต่ละราศี


เรื่องบนเตียงกับราศีเมษ (21 มีนาคม - 19 เมษายน)ในเรื่องของเซ็กซ์แล้ว ชาวเมษจะเปรียบเสมือนเสือที่ออกล่าเหยื่อเป็นอาหาร คือจะเสาะแสวงหาเพื่อให้ได้สิ่งที่ถูกใจสำหรับความสั มพันธ์ทางเพศแล้วชาวเมษจะเป็นคนเปิดเผยและพร้อมจะทำท ุกอย่างเพื่อทำให้คนรักพอใจ เขา(หรือเธอ) ยกให้คุณจนหมดใจ ขอเพียงแค่คุณมีความจริงใจและรักอย่างแท้จริงเพราะถ้ าคุณไม่สามารถทำให้เขาเชื่อใจได้ เขาจะระแวงและคอยกันท่าหรือหึงหวงคุณเสมอ

เรื่องบนเตียงกับราศีพฤษภ (20 เมษายน - 20พฤษภาคม)ชาวพฤษภเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีเสน่ห์เย้ายวนใจมีเสน่ห ์ดึงดูดเพศตรงข้ามอย่างง่ายดาย เขา(หรือเธอ)จะใช้สิ่งเหล่านี้แหละเพื่อแสวงหาสิ่งที ่ดีที่สุดให้กับตัวเอง สำหรับเขาการแสดงออกในความรักจะแสดงออกอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเป็นคนที่สร้างอารมณ์ และความรู้สึกที่ดีในการอยู่ร่วมกัน เป็นคนที่มีความโรแมนติกเพราะเขารู้สึกว่าเซ็กซ์มาจา กความรู้สึกข้างในที่เต็มไปด้วยความรัก ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามในชีวิตเขา


เรื่องบนเตียงกับราศีเมถุน (21 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน)ชาวเมถุนไม่ค่อยมีอารมณ์ในเรื่องเซ็กซ์มากมายนัก แต่จะมีความรู้สึกในเรื่องนี้เมื่ออยู่ในบรรยากาศดีๆ และเหมาะสมเท่านั้น

เซ็กซ์เปรียบเสมือนกีฬาอย่างหนึ่งของชาวเมถุน เขาจะค้นหาไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเจอในแบบที่ถูกใจ ชาวเมถุนให้ความสำคัญกับการสัมผัสและเสียงและต้องการ หาสิ่งที่ดีที่สมบูรณ์แบบให้กับชีวิตรักของเขา


เรื่องบนเตียงกับราศีกรกฎ (22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม)สำหรับชาวกรกฎ เรื่องเซ็กซ์เปรียบเสมือนกิจกรรมในยามพักผ่อน เขาเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดีในเรื่องนี้ซึ่งก็ขึ้ นอยู่กับสถานการณ์และความพอใจในแต่ละครั้ง นอกจากนี้เขายังเป็นคนที่ยอมรับอารมณ์ของคู่รักได้เส มอ ในยามที่มีอารมณ์ความต้องการที่ไม่ตรงกันชาวราศีกรกฎ ถือเป็นคู่รักที่ดีและไม่เคยบกพร่องในเรื่องนี้แต่อย ่างใด


เรื่องบนเตียงกับราศีสิงห์ (23 กรกฎาคม - 22 สิงหาคม)ราศีสิงห์นั้นตรงกับธาตุไฟ จึงมีอารมณ์ความรู้สึกที่ร้อนแรง และมีพละกำลังเหลือเฟือ เขาจึงจะแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกต่อคนรักเสมอๆ แต่การถ่ายทอดความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ ของชาวสิงห์นั้น จะเป็นแบบสวยงาม ค่อยเป็นค่อยไป ไม่ใช่จะเร่าร้อนมากมายเหมือนความรักของหนุ่มสาวทั่ว ไป เพราะชาวสิงห์จะมีมาด มีฟอร์มของความเป็นผู้นำอยู่

ดังนั้นเวลาจะทำอะไรจึงมีมาดนี้อยู่ด้วย เห็นอย่างนี้ก็เถอะ ชาวสิงห์เป็นคนที่มั่นคงในรัก ไม่เชื่ออะไรง่ายๆ และจริงใจต่อคุณเสมอ


เรื่องบนเตียงกับราศีกันย์ (23 สิงหาคม - 22 กันยายน)เซ็กซ์เป็นเรื่องละเอียดอ่อนสำหรับชาวกันย์ ชาวกันย์จะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดทุกขั้ นตอนเพื่อให้เซ็กซ์เป็น สิ่งที่สวยงามเป็นที่ประทับใจของตัวเองและคนรักมากที ่สุด แต่ชาวราศีกันย์ไม่ใช่คนที่มีอารมณ์หรือความรู้สึกใน เรื่องนี้บ่อยนักหรือบางครั้งก็อาจจะรู้สึกอาย

ดังนั้นชาวกันย์จึงต้องการการกระตุ้นความรู้สึกให้เก ิดขึ้น และหลังจากนั้น ชาวกันย์ก็จะสานต่อได้อย่างดี ชาวราศีกันย์เป็นคนไม่เจ้าชู้และมั่นใจได้ถึงแม้ว่าจ ะอยู่ไกลหูไกลตา


เรื่องบนเตียงกับราศีตุลย์ (23 กันยายน - 22 ตุลาคม)เซ็กซ์เป็นเพียงแค่อารมณ์หนึ่ง ชาวตุลย์หากถูกใจใครเป็นพิเศษคนๆ นั้นก็จะสามารถมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับชาวตุลย์ไ ด้ไม่ยากนัก ชาวตุลย์เป็นคนกล้าได้กล้าเสียและหากใครที่กล้าพอที่ จะเข้ามาคบก็พร้อมจะพิจารณาเสมอ และยิ่งถ้าเป็นคนที่พร้อมจะให้ทุกอย่างได้ ก็พร้อมที่จะลองคบและมีความสัมพันธ์กันแบบลึกซึ้ง แต่ระวังเพราะคุณอาจจะเป็นของเล่นของเขาได้และเมื่อเ ขาเบื่อหรือเจอคนใหม่ที่น่าสนใจกว่าเขาก็อาจจะโยนคุณ ทิ้งก็ได้


เรื่องบนเตียงกับราศีพิจิก (23 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน)ชาวพิจิกถือเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ให้ความสำคัญกับเร ื่องเซ็กซ์มากทีเดียวเพราะชาวพิจิกจะเป็นคนที่เร่าร้ อน มีอารมณ์ทางเพศสูงซึ่งส่วนใหญ่แล้วชาวพิจิกมักจะเป็น ฝ่ายเริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนเสมอชาวพิจิก ถึงแม้จะดูเป็นคนมีเสน่ห์และเจ้าชู้แต่ภายในใจของเขา เป็นคนที่รักใครรักจริงเทิดทูนและให้เกียรติคนรักของ เขา

เรื่องบนเตียงกับราศีธนู (22 พฤศจิกายน - 21 ธันวาคม)ชาวธนูเป็นคนธาตุไฟมีความเร่าร้อนอยู่ในตัวถ้าไม่พูด ถึงเรื่องความรักที่ลึกซึ้งแล้ว ชาวธนูก็เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเซ็กซ์อยู่มากพ อดูเขาไม่อายในเรื่องนี้ถ้าไม่จริงจังและมีเงื่อนไขก ับมันมากนัก เขาพร้อมเสมอ ชอบการพบปะสังสรรค์กับผู้คน เขาเป็นคนที่บริหารเสน่ห์ได้ดี และสำหรับคนรักของเขาจะต้องให้ความสำคัญ กับเรื่องเซ็กซ์ด้วย เพื่อที่ว่าทั้งเขาและคุณจะไปด้วยกันได้ดี


เรื่องบนเตียงกับราศีมังกร (22 ธันวาคม - 19 มกราคม)ภายใต้ความเยือกเย็นสุขุมที่ปกคลุมอยู่ภายนอก น้อยคนที่จะได้รู้ถึงความรู้สึกภายในที่เร่าร้อนซึ่ง รอคอยผู้ที่มาสัมผัสและเข้าใจถึงความรู้สึกที่แท้จริ ง ชาวมังกรเป็นคนธาตุดิน เป็นคนไม่หวือหวา

โดยเฉพาะเรื่องบนเตียง อีกทั้งเขามองว่าเป็นเรื่องที่ต้องสำรวมจะแสดงออกต่อ เมื่อถึงเวลาเท่านั้นถ้ายอมเผยความรู้สึกในเรื่องนี้ กับใครแล้ว แสดงว่าเขามั่นใจว่าคนคนนั้นคือคนที่เขาจะใช้ชีวิตรั กไปด้วยอีกนาน


เรื่องบนเตียงกับราศีกุมภ์ (20 มกราคม - 18 กุมภาพันธ์)ด้วยความเป็นคนธาตุลมที่ต้องการความเข้าใจความสุขใจ เรื่องบนเตียงจะเกิดขึ้นเพื่อต้องการความสุขทางใจมาก กว่าความสุขทางกายแคร์ความรู้สึกของคนรักมาก แม้ชาวกุมภ์เป็นคนที่มีเพื่อนมาก แต่เมื่อเอ่ยถึงเรื่องส่วนตัวเขาจะให้เวลากับมันอย่า งดีเพราะกลัวว่าจะสร้างความไม่พอใจ ให้กับคนรัก ชาวกุมภ์กับเรื่องเซ็กซ์ไม่มีอะไรหวือหวา จะเป็นไปตามธรรมชาติ


เรื่องบนเตียงกับราศีมีน (19 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม)
เซ็กซ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งไม่แน่นอนบางครั ้งอาจมีมากบางครั้งอาจมีน้อย ซึ่งถ้าหากคุณควบคุมอารมณ์ของคนราศีนี้ได้ก็สามารถคุ มเรื่องเซ็กซ์ของเขาได้เช่นกัน เขาเป็นคู่รักที่ดีเสมอในเรื่องนี้ไม่เคยทำให้คุณต้อ งผิดหวังมีแต่จะยิ่งหลงใหลในตัวเขามากขึ้น