:: ลุงหน่อยน้าหนุ่ยและอีกหลายๆๆท่านที่เป็นสมาชิกของกล ุ่ม classic ayam ไปใหน:D