ระหว่างเต่ากับแตงโม อะไรมีปัญหาน้อย แล้วแตงโมไฟเลี้ยวบน-ล่างต่างกันยังไง อะไรน่าเล่นครับ
ขอบคุณไว้ล่วงน่าครับ