มาเยี่ยมเยือนคับ หวัดดีคับ ชาว คลาสสิค
น้องใหม่เพิ่งเปิด บอร์ดย่อยคับ โซนปริมณฑล คับ
ยังไงไปทักทายกันหน่อยนะคับ มีข่าวงานดีๆๆ ช่วยบอกกันหน่อยคับ