คือรถผมเครื่อง px แล้วเปลี่ยนครัชใหญ่ก็วิ่งปกติ แต่พอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ว เกียร์ 3 มันไม่ลงอ่ะคืออาการมันแข็งมากๆ อยากถามว่า เราต้องทำอย่างไรกับสายครัชหรือเป่าครับถ้าใช่ช่วยบอ กวิธีด้วยครับ แล้วเกียร์เราจะต้องตั้งใหม่หรีอเป่าถ้าต้องตั้งเกีย ร์ใหม่ต้องทำอย่างไรครับช่วยบอกอย่างละเอียดด้วนะครั บ ขอบคุณล่วงหน้าครับ