เครื่องเป็นไรเปล่าพี่ สูตรช่างแม็กน่าจะไม่มีปัญหาem90